Rapstar Lyrics

[Verse 1]
‘Di niyo na pwede masisi kung ba’t gan’to
Ginaganapan ko lang ng natural
Tsaka inagapan ko na mautal
Nilaban, sinugal, ginapang, minahal
Katagalan, natutunan ko nang tumagal
Tsaka alam ko naman na inaabangan
Na sana tabangan ‘yung papakawalan para ‘di na abangan
Kaso nga lang palaban ang batang Alabang
Kinalakihan na galingan nang galingan
Kaya nakasanayan kong makabuo ng madiin
‘Di ko namalayan na malayo na malayo na pala
‘Yung narating pati ako napaling
Mga naniwala ‘di ko pwedeng biguin
‘Di ko pwedeng pakitaan ng bitin
Mga tenga na kailangan busugin ko pa din
Kahit kabisado na kilitiin

[Verse 2]
Alam ko na may mata na nagbabantay
Kung pa’no ako sasablay, matyagang nag-aantay
Kung kailan ako tatamlay at lalaylay
‘Yung mga laway na laway na makita ako na mahina
Umay na umay na manira, ngalay na ngalay na manghila
Kasi nga walang pinakitang hindi pamatay
Nung napasarap mag-rap ang daming nagbago
Daming nagbago mula nung kilalanin ng tao
Daming nagtulak sa’kin palaging maging ganado
Palaging plakado, ‘pag gumalaw palaging planado

[Verse 3]
Daming pasabog kailangan, ‘pag malawak ang sakop
Ikaw din ang talo sa laban, ‘pag nabalot ng takot
Kung sa’n ka aabot, hakutin lahat nang mahahakot
‘Yung dami ng pagod ay may sukli, ‘pag ‘di ka madamot
At kung ‘di ko tyinaga baka nauwi na sa wala
Ganito pala ‘to kalala, kita mo naman ‘yung napala
Pa’no kung hindi ko ginawa?
‘Yung iba ‘di makahalata, malaki na ang nakataya
Marami na pwede mawala kaya ‘di na pwede pabaya
Hindi pwede puro mamaya baka sa huli mapahiya
Totoo na parang himala, nagsimula sa ibaba, tiningala
Matagal ko din ‘yang kinapa kada gawa
‘Di madapa ‘yung kalidad, ‘di mo nakitang binaba
Nung marami pang nagdududa, puro kilos ang inuuna
Ngayon kita mo namumunga, tumutubo na
Napakarami ko nakukuha pero ‘di pa rin nalulula

[Interlude]
Ta’s sa ugali wala pa ring binago
Tao pa rin ‘pag humaharap sa tao
Pero ‘pag usapang rap, paiba-iba ‘ko
Literal na may bago kang aabangan
Sa tuwing may ilalabas na bago

[Verse 4]
‘Yun ang ginawang pambawi sa nakikinig palagi
Para mas lalo sila ganahan na ‘yung mga bago ko hanapin
‘Yung iba naman nababawan pero ‘di na para atupagin
‘Di kasi nila maunawaan na ‘yung bulsa ko pinapalalim
Kahit papa’no naman naganapan ko paunti-paunti
Gumalaw ng pino, hindi maitatanggi, iba din na laking Munti
Tila may anting-anting sa galing, himala ‘yung kuting ay naging kambing
Sa dami nang hinain na putahe, pwedeng akalain malaking canteen
‘Yung iba nakahalata na sa pangalan at plaka
Nagiging malala bigla, lalo ‘pag babaliktad na binasa (Wolf)
‘Pag gumagawa, ginagawa, magagawa, maiba lang ang lasa
Para maipakita kong ‘di na din ako gumagawa nang basta-basta


[Interlude]
Ngayon lalo pang nananabik
Kasi meron nang bumabalik
Gagawin ko pa rin nang gagawin
Ngayon sa’n pa kaya ako nito dadalhin

[Outro]
Subok na subok na ‘yung lagi niyong sinusubok no’n
‘Yung mga nanubok, ‘yung ilong umusok tsaka kumulo tumbong
‘Eto na ngayon ‘yung mga sinabihan niyong gunggong
Sa tuktok na kami tumutungtong, ‘eto ‘yung hindi niyo matutunton
Tsaka ramdam niyo na rin, pataas kami nang pataas
Kada labas kahit hindi madalas, palakas pa rin nang palakas
Sa’min na ‘tong palabas, mabanas kayo nang mabanas
Pagka-usapang ‘Pinas, pasok kami d’yan hindi na mapapalabas
‘Wag ka na magtaka, ba’t nangyari at papa’no
Kasi kitang-kita niyo naman, malinaw pa sa klaro
Sarili na lang ang tinatalo, oo, wala nang iba
Halata kasi nga nung ‘yung uso naiba, oh, ‘di ba ‘yung iba nabura?

Flow G Rapstar Lyrics

The lyrics of “Rapstar” navigate the complexities and challenges of rising to prominence in a highly competitive field, much like the intricacies of the real estate market. Through a detailed exploration of these lyrics, we can uncover the parallels between the pursuit of success in music and real estate, highlighting the resilience, innovation, and strategic thinking required in both arenas.

Building From the Ground Up

Verse 1 talks about starting from a natural, authentic place and overcoming obstacles to achieve success. In real estate, this reflects the journey from acquiring your first property to building a diverse portfolio. It’s about laying a strong foundation, taking calculated risks, and gradually mastering the market to ensure long-term sustainability.

Facing Scrutiny and Competition

Verse 2 delves into the scrutiny from onlookers waiting for a misstep, akin to the competitive real estate market where every decision is watched closely by peers and competitors. Success requires maintaining quality and innovation amidst high expectations, much like curating a standout property listing in a saturated market.

Expansion and Risk Management

Verse 3 discusses the need for continuous growth and the courage to face fears, mirroring the expansion strategy in real estate investing. Diversifying portfolios, venturing into new markets, and not being deterred by the potential for loss are essential for growth. This verse emphasizes the rewards of persistence and the importance of not being complacent with success.

Maintaining Integrity and Innovation

The Interludes and Verse 4 highlight the artist’s commitment to staying true to oneself while constantly innovating. This is reflective of the real estate principle of maintaining property values through upkeep and renovation, ensuring they meet market demands and preferences. Innovation, whether in music or property development, is key to staying relevant and competitive.

The Journey to the Top

The Outro speaks to proving doubters wrong and achieving top status, a sentiment familiar in real estate. Climbing to the top of the market, whether as a developer, investor, or agent, involves overcoming skepticism and demonstrating value and quality consistently.

Conclusion

“Rapstar” encapsulates the essence of building a career in any competitive field, including real estate. The lyrics convey resilience, adaptability, and the importance of a strategic approach—qualities essential for success in real estate.

By drawing parallels between the journey of a rap artist and a real estate professional, we can appreciate the universal themes of hard work, perseverance, and the pursuit of excellence. Whether navigating the rap game or the real estate market, the path to stardom requires more than just talent; it demands dedication, innovation, and an unwavering commitment to growth.

Official Lyrics Website: https://genius.com/Flow-g-rapstar-lyrics


More to explore:

SIM Card Registration: Complete Guide For Sim Registration Philippines

Globe Sim Registration: Complete Guide for Sim Registration Globe

TNT Sim Registration: Complete Guide for Sim Registration TNT

TM Sim Registration: Complete Guide for Sim Registration TM

DITO SIM Registration: Complete Guide for Sim Registration DITO

SUN SIM Registration: Complete Guide for Sim Registration Sun