Ang “real estate” ay tumutukoy sa lupa at anumang nakapirming ari-arian na itinayo dito, tulad ng mga bahay, gusali, at iba pang mga istraktura. Kasama rin sa real estate ang mga natural na yaman na matatagpuan sa lupa, gaya ng mga mineral, tubig, at pananim. Ang termino ay maaari ding sumaklaw sa karapatan sa paggamit at pagtamasa ng mga ari-ariang ito.

Sa pangkalahatan, ang real estate ay maaaring mahati sa tatlong pangunahing kategorya:

  1. Residensyal na Real Estate: Ito ay tumutukoy sa lahat ng uri ng tirahan, mula sa mga simpleng bahay hanggang sa mga malalaking mansyon, condominiums, at apartment. Kasama rin dito ang mga bakasyunan at rental properties kung saan tumitira ang mga tao.
  2. Komersyal na Real Estate: Kasama dito ang mga ari-ariang ginagamit para sa mga komersyal na layunin, tulad ng opisina, mga gusali ng mga tindahan, mga hotel, at mga restawran.
  3. Industriyal na Real Estate: Tumutukoy ito sa mga ari-ariang ginagamit para sa industriyal na produksyon at pag-iimbak, tulad ng mga pabrika, bodega, at mga pasilidad sa pagmamanupaktura.

Bukod pa rito, may iba pang mga uri ng real estate batay sa paggamit, tulad ng agricultural real estate para sa pagsasaka o ranching, at special-purpose real estate na kinabibilangan ng mga gusaling pampubliko (halimbawa, mga paaralan, simbahan, at ospital).

Ang real estate ay isang mahalagang aspeto ng ekonomiya dahil ito ay isang pangunahing pinagkukunan ng kayamanan at isang mahalagang sektor sa paglikha ng trabaho. Ito rin ay isang popular na paraan ng pamumuhunan, na maaaring magdala ng kita sa pamamagitan ng renta o pagpapahalaga ng halaga ng ari-arian sa paglipas ng panahon.